ค้นคว้างานวิจัย มช.

โพสต์30 ม.ค. 2558 02:05โดยJit Thep   [ อัปเดต 4 ต.ค. 2558 20:32 ]
บ่อยครั้งที่จะลงมือคิด/เขียนงานวิชาการ แต่คิดไม่ออก ต้องการหางานวิจัยมาอ่าน ซึ่งมีงานของหลายมหาวิทยาลัยให้เราศึกษาค้นคว้า ในฐานะศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ก็มีที่ให้ค้นคว้างานดีๆเหล่านี้ ที่นี่

http://library.cmu.ac.th/digital_collection/etheses/
Comments