ยกระดับการศึกษาด้วยเทคโนโลยี

โพสต์17 ก.พ. 2558 00:24โดยJit Thep   [ อัปเดต 4 ต.ค. 2558 20:32 ]

โลกในศตวรรษที่ 21 เทคโนโลยีมีการพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้การศึกษาของไทยต้องมีการปรับตัวเพื่อให้ทัดเทียมนานาชาติ โดยการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อพัฒนาระบบการศึกษาไทย อีกทั้งการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) หากประเทศไทยสามารถนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ มาใช้เพื่อพัฒนาการศึกษาไทยได้สำเร็จ จะสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนคนไทยได้อีกด้วย

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด จับมือบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อมอบสิทธิการใช้งานระบบคลาวด์ การทำงานและสื่อสารระบบ Office 365 for Education สำหรับนักเรียน 8 ล้านคนและบุคลากรครูอีก 400,000 คนทั่วประเทศ โดยข้อตกลงดังกล่าวครอบคลุมถึงการสานต่อความสำเร็จของโครงการ Partners in Learning ไปจนถึงปี พ.ศ. 2562 และยังถือเป็นความร่วมมือในการวางระบบคลาวด์เพื่อการศึกษาที่ใหญ่ที่สุดของไมโครซอฟท์ทั่วโลก สำหรับโครงการ Office 365 นี้เป็นการสนับสนุนความพร้อมการใช้งานของ Office 365 Academic Plan 2 สำหรับนักเรียนและครูผู้สอนในสังกัดของ สพฐ. ให้เป็นไปตามแนวทางเลือกของแต่ละโรงเรียน นอกจากนี้จะมีการฝึกอบรม Office 365 ให้กับครูผู้สอนด้วย เพื่อให้เห็นภาพและเกิดการผลักดันให้เกิดการปฏิรูปการศึกษาขึ้น

คุณสมบัติของระบบ Microsoft Office 365 for Education คือ สามารถเข้าถึงอีเมล เอกสาร รายชื่อผู้ติดต่อ และปฏิทิน ผ่านอุปกรณ์ได้เกือบทุกชนิด อีกทั้งนักเรียน คุณครู และบุคลากรในโรงเรียนทำงานร่วมกันได้อย่างง่ายและปลอดภัย ผู้ใช้ยังสามารถใช้งาน Office 365 ร่วมกับโปรแกรมชุด Microsoft Office และโปรแกรมอื่น ๆ ที่เป็นที่นิยมได้อย่างไม่ติดขัด และคุณสมบัติในเชิงธุรกิจยังประกอบไปด้วย บริการช่วยเหลือด้านไอทีผ่านโทรศัพท์อัพไทม์การันตีที่ 99.9% และ SLA (สัญญาระดับบริการ) และมีระบบควบคุม พร้อมมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวในระดับสูงสุด และมีโซลูชั่นแบบครบวงจรที่ประกอบด้วย Office online เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานบนเดสก์ท็อป

ความร่วมมือกับไมโครซอฟท์ในครั้งนี้จะช่วยให้ครูและนักเรียนทั่วประเทศมีศักยภาพที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น ด้วยเทคโนโลยีที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการทางการศึกษาของทุกคนได้เป็นอย่างดี โดยความร่วมมือดังกล่าวถือเป็นการสนับสนุนการเตรียมพร้อมก่อนเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และยังช่วยยกระดับการพัฒนาทักษะสำคัญสำหรับโลกในศตวรรษที่ 21 อันเป็นหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญของยุทธศาสตร์ สมาร์ท ไทยแลนด์ 2020 ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืน และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยเทคโนโลยี ขณะเดียวกัน สพฐ. และไมโครซอฟท์ ตระหนักถึงประโยชน์และคุณค่าของเทคโนโลยีสำหรับการศึกษาและต้องการจะปรับปรุงการเข้าถึง และการใช้ไอซีที เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนร่วมกัน

คาดว่าอีกไม่นานเราคงจะได้เห็นการศึกษาไทยพัฒนาทัดเทียมไปพร้อมกับเทคโนโลยีที่ก้าวกระโดดอย่างรวดเร็ว ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ที่กำหนดให้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้วยการยกระดับคุณภาพการศึกษา เป็นเป้าหมายสำคัญสูงสุดในการพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าต่อไป

ที่มา  http://debatecompetitivo.org/

Comments