เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
คลังความรู้สารานุกรมไทย พจนานุกรม ค้นหาศัพท์ออนไลน์ คลังความรู้สำหรับเยาวชน
ศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ. [ DOC ] 
เว็บไซต์รายงานข้อมูลสารสนเทศของ สพฐ ข้อมูลเกี่ยวกับ สพท. สพป. โรงเรียน บุคลากร นักเรียน ตลอดจนข้อมูลทางการศึกษา
ห้องผู้บริหาร [ DirectorZone ] 
เป็นสื่อกหลางให้ข่าวสาร กฏระเบียบ ข้อบังคับ แนวปฏิบัติ ข่าวการฝึกอบรม การสัมมนาที่ผู้บริหารควรรู้ เป็นเวทีแสดงผลงานของตนเองบนเว็บไซต์
E-BOOK
รวบรวมหนังสือเรียนเสริมความรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คู่มือครู หนังสือสำหรับครู
ศูนย์ปฏิบัติการ GPA
เว็บไซต์ศูนย์ประสานงานข้อมูล GPA และ PR ของนักเรียนรายบุคคลของ สพฐ. ในการเข้ามหาวิทยาลัย ข่าวการศึกษา สถิติ วิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษ
มุมศน. [ Supervisory Zone ] 
เป็นสื่อกลาง ให้ข่วสาร ให้คำแนะนำ แลกเปลี่ยนสื่อการสอน คลังข้อสอบ รวมดาวน์โหลดโปรแกรม การนิเทศออนไลน์
OBEC LMS
ระบบการเรียนการสอน e-learning
โรงเรียนในฝัน [ Labschool ] 
เว็บไซต์ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน หนึ่งโครงการของ สพฐ

ห้องพักครู (TeacherZone )
เป็นเวทีและสื่อกลาง ให้ครูได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น สื่อการสอน งานวิจัย แสดงผลงาน ข่าวการศึกษาต่อระเบียบต่างๆ

Pil Obec 
การเรียนการสอน กิจกรรมสนุกๆ ที่นักเรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง
โดย ใช้ IC
T
ศูนย์รวมสื่อ สพฐ. 
แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ให้บริการ
สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายจาก
หน่วยงานต่างๆในกระทรวงศึกษาธิการ
มุมนักเรียน Student Zone
เป็นมุมที่พัฒนาขึ้นเพื่อให้ความรูข่าวสาร
ให้กับนักเรียน ข่าวการศึกษาต่อ ทุน อุทยานการศึกษา และเป็นเวทีให้นักเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
Thailand Knowledge Park  อุทยานการเรียนรู้
อุทยานการเรียนรู้ (TK Park)
ร่วมสร้างสรรค์สังคมการเรียนรู้ สร้างทัศนคติและนิสัยรักการอ่าน การคิดและการแสวงหาความรู้ให้เด็ก
และ เยาวชน 

วิกีพีเดีย ( Wikipedia ) 
สารานุกรมหลายภาษาบนเว็บไซต์ ที่แจกจ่ายในลักษณะเนื้อหาเสรี เปิดให้ทุกคนสามารถแก้ไขได้อย่างอิสระ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 
ส่งเสริมการเรียนรู้และยกระดับคุณภาพ
การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลย


                           
          
          
          เว็บไซต์สคูลไทยแลนด์
ทดสอบความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์          ต่อยอดเทคโนโลยี  สิทธิบัตรนานาชาติ  สุดยอดคลังความรู้โลก         
          
Comments