แทรกข่าว นสพ.คอม

โพสต์14 ต.ค. 2553 18:20โดยJit Thep
<script src='http://www.norsorpor.com/news.php?

category=10&n=10&showas=table&align=top&content=0&col=5&v=2&tcr=&tsz=&fnt=&udl

=0&isz=75&ipd=&pph=30&ppv=20&ccr=&csz=&tbi=&cbi=&enc=&typ=js'></script>

<? include "http://www.norsorpor.com/tab.php?t=5&udl=1&icon=http://www.norsorpor.com/image/bullet/bullet3.gif&fnt=Tahoma&tsz=10&tcr=000099&col=3&isz=75&tbc=&wid=300&typ=php&enc=tis&c0=36&n0=10&c1=10&n1=10&c2=37&n2=10&c3=7&n3=10&c4=32&n4=10"; ?>
Comments