ผลงาน WordPress

โพสต์14 ก.ค. 2553 18:54โดยJit Thep

ผลงานครูในการจัดทำเว็บไซต์ WordPress : การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ตามศตวรรษที่ 21
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37  ระหว่างวันที่ 10-13 มิถุนายน พ.ศ.2557   ณ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 

ผลงานการพัฒนาครู
cropped-banner.jpg

Comments