ผลงานครูในการพัฒนาว็บไซต์การเรียนรู้

โพสต์30 ม.ค. 2558 06:40โดยJit Thep
ผลงานครูในการพัฒนาเว็บไซต์การเรียนรู้ ปี 2557 จากการอบรมพัฒนา และเป็นเครือข่ายจากการขยายผลการพัฒนาในทุกโครงการทุกกิจกรรม ที่มีเว็บไซต์ Google Site, Google Classroom, Smart Classroom  และ WordPress  ในการเรียนการสอน ที่เว็บไซต์ http://goo.gl/dcj1CO

แบบเก็บรวบรวมผลงานการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของครู ‎(การตอบกลับ)‎Comments