จัดประชุมผู้บริหารและ admin โครงการ Google App for Education

โพสต์1 ก.พ. 2558 05:22โดยJit Thep

สพม.37 จัดประชุมผู้บริหารและ admin โครงการ Google App for Education ทุกโรงเรียนในสังกัดเพื่อชี้แจงแนวทางดำเนินงานและบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

>> จังหวัดน่านประชุมในวันที่ 22 ธันวาคม 2557 ณ โรงเรียนปัว 

  

>> จังหวัดแพร่ประชุมในวันที่ 2- ธันวาคม 2557 ณ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
  

Comments