การอบรมโครงการพัฒนาครูและบคลากรทางการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

โพสต์1 ก.พ. 2558 05:20โดยJit Thep

การอบรมโครงการพัฒนาครูและบคลากรทางการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  ณ โรงเรียนอัมรินทร์ลากูน จังหวัดพิษณุโลก

>> หลักสูตร ผอ.สพม./สพป. รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2557   

>> หลักสูตร รองผอ.สพม./สพป.รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 17-20 พฤศจิกายน 2557  

>> หลักสูตร ศึกษานิเทศก์ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 17-23 พฤศจิกายน 2557   

 

  


Comments