การอบรมการประยุกต์ใช้ ICT เพื่อพัฒนาการนิเทศ

โพสต์1 ก.พ. 2558 05:14โดยJit Thep


สพฐ. โดย ศนฐ. จัดการอบรมการประยุกต์ใช้ ICT เพื่อพัฒนาการนิเทศ วันที่ 24-26 มิถุนายน 2557 
ณ โรงแรมแกรนด์ทาวน์อินน์ กรุงเทพมหานคร
  

      

Comments