การอบรม ICT เพื่อการนิเทศ

โพสต์24 พ.ค. 2559 01:45โดยJit Thep
ร่วมเป็นวิทยากรอบรมพัฒนาทักษะและสมรรถนะศึกษานิเทศก์ ปีงบประมาณ 2558 หลักสูตร ICT เพื่อการนิเทศ ของศูนย์พัฒนาการนิเทศและเร่งรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 1 ในระหว่างวันที่ สิงหาคม 2558 และ รุ่นที่ 2 ในระหว่างวันที่ สิงหาคม 2558ณ โรงแรมดิไอเดิล เซอร์วิส เรสซิเด้น คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

   
   
   
   
   

Comments