DLIT หลักสูตร Train the Trainer ภาคเหนือตอนล่าง รุ่น 1

โพสต์3 ส.ค. 2558 00:18โดยJit Thep
ร่วมเป็นผู้ช่วยวิทยากร TA ในการอบรมปฏิบัติการพัฒนาคณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT หลักสูตร Train the Trainer (Part : Google Apps for Education) จุดอบรมภาคเหนือตอนล่าง จ.พิษณุโลก ระหว่างวันที่ 20-21 กรกฏาคม 2558 ณ โรงแรมอัมรินทร์ลากูน จ.เชียงใหม่

           

Comments