จัดอบรมการใช้งานระบบ e-Office

โพสต์1 ก.พ. 2558 23:10โดยJit Thep
สพม.37 โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน (iTEC) จัดอบรมการใช้งานระบบ e-Office ให้กับ admin ผู้ดูแลงานสารบรรณและงานพัสดุ ให้กับทุกโรงเรียนในสังกัด ระหว่างวันที่ 16-17 ตุลาคม 2557 โดยมีนายณฐกร ท่อแก้ว และนางพิกุลทอง สังข์เงิน เป็นวิทยากร

     
   Comments