จัดการอบรมครูแกนนำโครงการ Google App for Education

โพสต์1 ก.พ. 2558 05:18โดยJit Thep

สพม.37 ร่วมกับบริษัท Google Thailand จัดการอบรมครูแกนนำโครงการ Google App for Education ทุกโรงเรียนในสังกัด ระหว่างวันที่ 20-29 ตุลาคม 2557  โดยแบ่งผู้เข้าอบรมเป็น 3 กลุ่มๆ ละ 3 วัน ดังนี้


Group1 >> Training Sites : http://gg.gg/gsesa37g1 
Venue :  โรงเรียนสา จังหวัดน่าน  Date : 20-22 OCT 2014 
 

Group2 >>  Training Siteshttp://gg.gg/gsesa37g2
Venue : โรงเรียนปัว จังหวัดน่าน  Date : 27-29 OCT 2014 
 

Group3 >> Training Sites : http://gg.gg/gsesa37g3http://goo.gl/3wHLsK
Venue : โรงเรียนพิริยาลัย จังหวัดแพร่ Date : 27-29 OCT 2014 
อบรมครูแกนนำ 20-22 ตุลาคม 2557 

Comments