จัดการอบรมหลักสูตร “Class Start"

โพสต์1 ก.พ. 2558 05:16โดยJit Thep


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 จัดการอบรมหลักสูตร “Class Start สู่การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มศักยภาพครูในศตวรรษที่ 21” ( Learning Management System) ให้กับข้าราชการครูในสังกัด จำนวน 80 คน เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุมสพม.เขต 37
   
Comments