การอบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนครูผู้สอนการงานฯในจังหวัดแพร่

โพสต์20 ก.ค. 2558 07:17โดยJit Thep
ศนย์สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จังหวัดแพร่ โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา จัดการอบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนในศตวรรตที่ 21 ให้ครูผู้สอนการงานอาชีพและเทคโนโลยีทุกโรงเรียนในจังหวัดแพร่ ระหว่างวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2558 ณ ห้อง Resource Center โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
       

Comments