สพม.37 จัดประชุมแนะนำโครงการ Google App for Education

โพสต์8 ต.ค. 2553 21:33โดยJit Thep

สพม.37 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ Google for Education ให้กับผู้บริหารและครู ICT ทุกโรงเรียนในสังกัด เพื่อแนะนำโครงการ
Google App for Education ในวันที่ 23 กันยายน 2557 ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน  โดยมีคุณศุภธิกา พรหมพยัคฆ์ ผู้บริหารโครงการ Google for Education ประจำประเทศไทย และคุณวีระศักดิ์ สร้อยคำ เป็นวิทยากร

    
    

    Comments