แจ้งเลื่อนการอบรมหุ่นยนต์

โพสต์21 มี.ค. 2559 02:34โดยJit Thep   [ อัปเดต 21 มี.ค. 2559 02:41 ]
ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 ได้แจ้งโรงเรียนที่มีความสนใจสมัครเข้าร่วมการอบรมการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์อัตโนมัติ  โดยร่วมมือกับสถาบันการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์(สพวค.) ร่วมกับบริษัทแกมมาโก้(ประเทศไทย) นั้น  จึงขอประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม  จำนวนจำนวน 15 ทีม ที่  http://gg.gg/robot_2016
แต่เนื่องจากในระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2559 ผู้ประสานงานจัดการอบรมติดราชการสำคัญ ไม่สามารถจัดการอบรมในวันเวลาดังกล่าวได้ จึงขอเลื่อนการอบรมไปเป็นวันที่ 12-13 พฤษภาคม 2559  จึงขอให้แจ้งผู้เข้ารับการอบรมทราบและเข้าอบรมตามวันเวลาดังกล่าว

Ĉ
Jit Thep,
21 มี.ค. 2559 02:35
Comments