สมัครเข้าอบรมหุ่นยนต์

โพสต์25 ก.พ. 2559 22:28โดยJit Thep   [ อัปเดต 21 มี.ค. 2559 02:39 ]
แจ้งโรงเรียนที่มีความสนใจสมัครเข้าร่วมการอบรมการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์อัตโนมัติ  ระหว่างวันที่  ๓๐-๓๑  มีนาคม ๒๕๕๙  โดยสถาบันการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์(สพวค.) ร่วมกับบริษัทแกมมาโก้(ประเทศไทย)  กรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่  http://gg.gg/robot_2016 ภายในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙  โดยจะรับสมัครทั้งสิ้นจำนวน 15 ทีม  แต่ละทีมประกอบด้วยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น(ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ของปีการศึกษา ๒๕๕๘) จำนวน 2-3 คน ครูผู้ฝึกสอน คน
Comments