ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมการสร้างสื่อออนไลน์

โพสต์3 ส.ค. 2558 00:48โดยJit Thep

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37  ได้คัดเลือกผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสื่อออนไลน์ “สื่อการเรียนรู้ ครูสรรค์สร้าง สู่เด็กสร้างสรรค์”  โดยพิจารณาจากรายชื่อที่โรงเรียนได้ส่งแบบตอบรับมายังเขตพื้นที่ และได้กรอกแบบสมัครออนไลน์ครบถ้วนเรียงตามลำดับก่อนหลัง  จึงขอให้ผู้มีรายชื่อผู้เข้าอบรมดังแนบมาพร้อมนี้  เข้าร่วมการอบรมฯ ระหว่างวันที่ 13-15 สิงหาคม 2558  ณ ห้องการเรียนรู้ไร้พรมแดน (ห้อง 123)  โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่  หากไม่สามารถเข้าอบรมได้ ให้แจ้งกลับมายังกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗  เพื่อให้ ผู้มีรายชื่ออันดับถัดไปได้มีโอกาสเข้าอบรมต่อไป  ทั้งนี้ จะประกาศรายชื่อเพิ่มเติมทางเว็บไซต์กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ภายในวันที่10 สิงหาคม 2558  http://gg.gg/nameonline