เลื่อนการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสื่อออนไลน์

โพสต์16 ก.ค. 2558 00:52โดยJit Thep

        ตามที่ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม. 37 จะดำเนินงานจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการในการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ การสร้างสื่อออนไลน์ “สื่อการเรียนรู้  ครูสรรค์สร้างสู่เด็กสร้างสรรค์” ให้ครูในสังกัด ระหว่างวันที่ ๕-๗ สิงหาคม ๒๕๕๘  นั้น
        เนื่องจากในช่วงวันเวลาดังกล่าว คณะทำงานและวิทยากรติดราชการสำคัญเร่งด่วน  จึงไม่สามารถจัดอบรมในช่วงวันเวลาดังกล่าว ได้ จึงเลื่อนการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสื่อออนไลน์ สื่อการเรียนรู้ ครูสรรค์สร้าง สู่เด็กสร้างสรรค์ เป็นระหว่างวันที่ ๑๓-๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๘  โดยเนื้อหาการอบรมเกี่ยวกับ infographic และ VDO Clip  ทั้งนี้ ขอให้ท่านแจ้งครูที่ส่งชื่อเข้ารับการอบรมแต่ยังไม่ได้กรอกข้อมูลสมัครออนไลน์ เข้ารับ ให้ดำเนินการกรอกแบบฟอร์มที่เว็บไซต์  https://goo.gl/T9DGtZ

Comments