การประชุมชี้แจงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย DLIT

โพสต์4 มิ.ย. 2559 22:30โดยJit Thep   [ อัปเดต 8 มิ.ย. 2559 20:10 ]
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.37 ได้การประชุมชี้แจงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย DLIT ให้รอง ผอ.รร.และครูวิชาการของทุกโรงเรียนในสังกัด สพม. 37 จ.น่าน วันที่   6 มิถุนายน 2559  และ จ.แพร่ วันที่ 14 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุม 1 สพม. 37
รายละเอียดมีดังนี้
1. ความเป็นมาของ DLIT (http://www.dlthailand.com/dlit) (VTR DLIT)
2. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 5 โมดูล (http://dlit.ac.th/) (คู่มือ DlitAsessment)
3. การประยุกต์ใช้ Google Apps for Education ในการเรียนการสอน การปฏิบัติงานและการบริหารจัดการ (http://www.g.dlit.ac.th) (คู่มือการใช้งาน GAFE-Mamual)
4. การประยุกต์ใช้ Microsoft Office 365 ในการเรียนการสอน การปฏิบัติงานและการบริหารจัดการ (https://sway.com/zCUfyYbkTvZHWoof)ทางการนำไปใช้
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย DLIT  (http://gg.gg/DlitStrat)
กรอกข้อมูลผู้เข้าร่วมประชุม http://gg.gg/DLITmeetting3 ดูรายชื่อhttp://gg.gg/meettingview
Comments