การเก็บรวมรวมข้อมูลผลงานครู

โพสต์31 ม.ค. 2558 07:41โดยJit Thep
แจ้
งครูและบุคลากรในทุกคนที่เคยได้รับการอบรมพัฒนา และเป็นเครือข่ายจากการขยายผลการพัฒนาในทุกโครงการทุกกิจกรรม ที่มีเว็บไซต์ Google Site, Google Classroom, Smart Classroom และ WordPress ในการเรียนการสอน 
กรอกแบบฟอร์มการเก็บรวมรวมข้อมูลผลงานครู ที่เว็บไซต์ http://goo.gl/dcj1CO

แบบเก็บรวบรวมผลงานการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของครู

Comments