IT News‎ > ‎

ชุดเครื่องมือ Google App for Education

โพสต์30 ม.ค. 2558 02:22โดยJit Thep
ชุดเครื่องมือที่ Google มอบให้กับสถาบันการศึกษาเพื่อใช้ในการเรียนการสอน และ การทำงานร่วมกัน ตามโครงการ Google App for Education สถานศึกษาสามารถแสดงความประสงค์ขอร่วมโครงการที่  http://goo.gl/GihoFy
Comments