วิธีการนำ File Flash (SWF) เข้ามาแสดงผลใน Microsoft Office

โพสต์3 ต.ค. 2553 02:11โดยJit Thep

วิธีการนำ File Flash (SWF) เข้ามาแสดงผลใน Microsoft Office

จุดประสงค์
เหมาะสำหรับการนำ File เข้ามา Present ใน Word และ Powerpoint เพื่อช่วยในการนำเสนองานให้ดูมีความน่าสนใจมากขึ้น

Program ที่ต้องการ

  • Microsoft Office Version 2000 ขึ้นไป
  • Flash Player (ตรวจสอบได้โดยหากสามารถเปิด Browser แล้วแสดงผล Flash ได้ก็แสดงว่ามีการติดตั้งไว้แล้ว)

วิธีการ

ในที่นี่ขอนำเสนอ สำหรับ Powerpoint 2000 เพียงอย่างเดียว ส่วน Word 2000 ก็สามารถทำได้ด้วยวิธีการเหมือนๆกัน


1. เปิด Powerpoint 2000 ขึ้นมา
2. เลือก Control Toolbox ออกมา

 
 

3. เมนูที่จะได้เพิ่มขึ้นมา ให้เลือกต่อไปที่ More Controls จะมี List ขึ้นมาว่าเราต้องการเลือก Controls อะไร ในที่นี่ให้เลือก
Shockwave Flash Object

 


4. เมิ่อเลือกเป็น Shockwave Flash Object แล้วให้นำ mouse คลิกที่พื้นที่ ว่างของจอ จะได้รูป object ดังภาพ 5. ทำการคลิกขวาที่ Object นั้นแล้วเลือก Properties 


6. จะได้หน้าต่างเพิ่มขึ้นมาให้คลิกที่ Custom เพื่อกำหนด Flash ที่เราต้องการนำเข้ามาให้คลิกตำแหน่ง วงกลมสีแดง
จะพบหน้าต่างใหม่เพิ่มขึ้นมาดังนี้


 

7. ให้ทำการกำหนด file ที่ต้องการนำมาแสดงใน Movie URL โดยถ้า File SWF ที่จะนำเข้า ไม่ได้อยู่ที่ Path เดียวกับ
file powerpoint ก็ให้กำหนด Path ลงไปให้ครบ ดังตัวอย่าง
เมื่อกำหนดเรียบร้อยแล้วให้ใส่ Background Color ด้วย เป็น Code สี #FFFFFF คือสีขาวนั้นเอง คลิก Embed Movie ด้วย
เพื่อให้ทำงานทันทีเมื่อเปิด Powerpoint ทำการ Save File Powerpoint แล้วลองเลือก Preview ด้วยนะเห็น Flash สามารถ
แสดงผลบน Powerpoint ได้แล้ว


วิธีการต่างๆก็มีเท่านี้ สำหรับ Word ก็สามารถทำได้แบบเดียวกัน เมนูเหมือนกันทุกประการ

ที่มา : http://www.scriptdd.com/webtip/insert-flash-swf-in-microsoft-office.html

Comments