การแทรกข่าวจากครูไทย.อินโฟ

โพสต์30 ม.ค. 2558 23:07โดยJit Thep

การแทรกข่าวจากครูไทย.อินโฟ


โค้ทข่าวการศึกษา
<iframe marginwidth="0" marginheight="0" src="http://www.kruthai.info/main/newsedu.php" frameborder="0" noresize width="100%" scrolling="no" height="450"></iframe>

โค้ทค้นข่าวมาเล่า
<iframe marginwidth="0" marginheight="0" src="http://www.kruthai.info/main/newsfind.php" frameborder="0" noresize width="100%" scrolling="no" height="250"></iframe>
Comments